Democratie in Debat

I.o.v. Filmhuis Den Haag, Prodemos, Nieuwspoort en Montesquieu. Twiet heeft beeldmerk en huisstijl ontwikkeld voor Democratie in Debat, een samenwerking van de partners Filmhuis Den Haag, Montesquieu Instituut, Nieuwspoort en ProDemos om het politiek-bestuurlijke debat in Den Haag te versterken en een blijvende impuls te geven. Onder de vlag van Democratie in Debat worden verschillende typen evenementen georganiseerd, zoals het actualiteitendebat, Politiek Café en Film & Debat.